Kort beskrivelse

Pudse afskallede sokler.
Udskiftning af skadede mursten.
Reparation af fuger i murværk.
Sætte de løse klinker fast på trapper.
Og meget mere..

Kontakt os

Du kan let og hurtigt sende os en besked i understående formular.